Raunas viduslaiku pilsdrupas – Raunas Staburags – uzņēmums "Siera ražotne" – Smiltenes muižas komplekss un dvīņu pilsētas Valka/ Valga

Titul VidzemeCeļojuma ilgums - 1 diena

Grupas ( 40 + 2 ) pasūtīts brauciens

Cena 19.00 EUR personai

Grupas organizētājiem autobuss un ieejas biļetes  bez maksas!

Ja grupā cits cilvēku skaits, cenu lūdzu jautāt!

 

7.30 izbraucam no Rīgas

Pa ceļam kafijas pauze

Ierodamies Raunā

Aplūkosim Raunas (Roneburgas) viduslaiku pilsdrupas. Vēstures avotos Roneburgas pils pirmo reizi minēta 1381.gadā, taču vēsturnieki uzskata, ka pils ir bijusi krietni agrāk. 13.gadsimta literatūrā ir minēts, ka pili 1262.gadā uzcēla Rīgas arhibīskaps Alberts II. Bet citā hronikā pils celtniecība tiek piedēvēta arhibīskapam Johanam I, kurš valdīja no 1273. līdz 1284.gadam.
Roneburgas pils tika uzcelta uz augsta kalna. Lēzenās kalna nogāzes tika izveidotas stāvākas, bet no austrumu un dienvidu pusēm tika izrakti dziļi grāvji. Cietoksni ieskāva gredzenveida siena ar vairākiem torņiem. Pils ēku kompleksā bija galvenā pils un trīs priekšpilis: ziemeļu, rietumu un dienvidu. Galvenā rezidence bija iespaidīga ēka, kuras garums bijis 47,5 metri, platums - 35,7 metri. Pils bija Rīgas arhibīskapu rezidence, šeit viņi rada patvērumu konfliktu laikā ar rīdziniekiem vai Vācu ordeņa bruņiniekiem. Miera laikā arhibīskapi izmantoja pili kā dzīvesvietu.
Visā pastāvēšanas laikā Roneburgas pils tika nopostīta deviņas reizes, te bija vācu, zviedru, poļu un krievu armijas. Ziemeļu kara laikā 1700. - 1721.gados pils tika pilnībā sagrauta.
Pirmie pilsdrupu konservācijas darbi sākās tikai pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991.gadā, un turpmākajos gados tika veikts nopietns darbu komplekss. Tika labiekārtota teritorija ap pilsdrupām un iekšpusē. Viens no torņiem tika daļēji atjaunots, torņa augšējā stāvā iekārtots skatu laukums.

Pēc tam apmeklēsim Raunas Staburagu. Dabas taka aizvedīs līdz raudošajai klintij, kas ir unikāls pēcleduslaikmeta perioda dabas veidojums. Raunas upes labā krasta nogāzē redzēsim savdabīgo ģeoloģisko veidojumu - Staburaga klinti. Raunas Staburags ir šūnakmens klints, kuras augstums ir 4,5 metri, platums - 17 metri. Tas veidojies, sūnām pārkaļķojoties kalcija karbonātu saturošajā avota ūdenī vairāku gadsimtu garumā. Avots, kas plūst pāri Staburagam, turpina to audzēt arī mūsdienās. Klintī ir 1,1 metrus augsta un 1,3 metrus dziļa niša, kurā ieplūst nogāzē iztekošo avotu ūdeņi. Kopējais kāpņveidīgās klints garums ir 35 metri. Klints ir klāta ar vairāk nekā simts aizsargājamo aļģu un sūnu sugām. Šis ir vienīgais šāda veida dabas objekts Latvijā pēc Daugavas Staburaga applūdināšanas.

Tālāk ekskursija siera un makaronu ražošanas uzņēmumā SIA "Siera ražotne". Sierotava Raunā ir Ceriņu ģimenes uzņēmums, kas vairāk nekā 13 gadus klientiem piedāvā 25 augstas kvalitātes produktus: sieru, sviestu un makaronus.
Starp sieriem īpašu vietu ieņem Latvijā iemīļotais "Zaļais siers", kura viena no sastāvdaļām - sierāboliņš, tiek audzēts pašu dārzā. Pēc sierāboliņa pievienošanas produkts iegūst raksturīgo Zaļajam sieram garšu, krāsu un smaržu.
Uzņēmums ražo arī rīvējamo "Zaļo sieru", "Zelta sviestu", beramo sieru "Ķiplociņš", kā arī beramo sieru ar zaļumiem (garšvielām), pikantos knapsieriņus, 16 veidu makaronus un 4 veidu mājās nūdeles. Visi produkti ir roku darbs. 2017.gadā Raunas novadā SIA "Siera ražotne" saņēma veiksmīgas uzņēmējdarbības nomināciju "Gada veiksminieks uzņēmējdarbībā 2017".
Ekskursijas laikā būs iespēja apskatīt uzņēmumu un iepazīties ar ražošanas procesu.
Produkciju var iegādāties uz vietas. Uzņēmums lepojas, ka daudzus makaronu veidus var iegādāties veikalā bez iepakojuma, nosverot tos līdzi paņemtajā traukā.

Ceļojumu turpinām uz Smilteni

Ekskursija pa Smiltenes muižas kompleksu un kārumu degustācija. Muižas komplekss atrodas kalnā, kuru no divām pusēm ieskauj Abula upe, bet no trešās puses Vidusezers. Šo teritoriju dēvē par Kalnamuižu.
Muižas ēka celta 1767. - 1771.gados. Toreiz muižas ēkas īpašnieks bija Vidzemes ģenerālgubernators G. Brauns. Vēlāk to pārdeva Rīgas tirgotājam Bandavam. 1893.gadā Smiltenes muižu nopirka firsta Līvena māte, lai to uzdāvinātu savam dēlam Paulam Līvenam. Ar šo laiku sākās firsta Paula Līvena valdīšanas gadi, kad Smiltene ļoti strauji attīstījās.
Kalnamuižā ir saglabājušās vairākas ēkas: muižas pārvaldnieka māja, ledus pagrabs, mednieku māja, stallis, skābbarības tornis, klēts ar seniem vējrāžiem, Vācu ordeņa pilsdrupas ar siera namiņu - 1763.gadā celtais sierūzis. Vācu ordeņa pils celta 1370.gadā, tā piederēja Rīgas arhibīskapam. Mūsdienās saglabājušies tikai atsevišķi mūra fragmenti stāvā Vidusezera krasta nogāzes augšdaļā.
Pēc ekskursijas muižas firsta madāmas Lilī vai gida vadībā dosimies nobaudīt dažādus kārumus, kurus jums būs sarūpējusi firsta madāma.

Tālāk ceļš ved uz Valku/ Valgu

Valka/ Valga - viena no sešām pilsētām pasaulē, kur caur centru iet valsts robeža. Latvijas pilsēta Valka ir Valkas novada administratīvais centrs, kurā dzīvo aptuveni 4550 cilvēku. Pilsētas platība ir 14,2 km². Igaunijas pilsēta Valga ir Valgas apriņķa administratīvais centrs, kurā dzīvo aptuveni 12 450 iedzīvotāju. Pilsētas platība ir 16,5 km².
Pirmo reizi vēstures avotos Valka/ Valga ir minēta Livonijas ordeņa Rīgas parādu grāmatas dokumentos 1286.gadā. Tad tā bija maza, bet vienota pilsēta.
1584.gada 11.jūnijā Polijas karalis un Lietuvas lielkņazs Stefans Batorijs piešķīra Valkai pilsētas tiesības. Šī diena tiek uzskatīta par Valkas dzimšanas dienu.
Valkas pilsētas vienotība saglabājās līdz 1920.gadam, līdz brīdim, kad Krievijas karaspēks atkal vēlējās Latviju pievienot Krievijai. Spiediens bija ļoti spēcīgs, un Latvijai nācās lūgt palīdzību pie Igaunijas. Pēc veiksmīgas Krievijas intervences atvairīšanas, kā pateicības zīmi, Igaunija papildus militārās operācijas izmaksu atlīdzināšanai kā prēmiju saņēma lielu Valkas pilsētas ziemeļaustrumu daļu. 1920.gada 1.jūlijā pilsēta tika sadalīta divās daļās - Valkā un Valgā. Kopš tā laika un, līdz šai dienai Igaunijas un Latvijas robeža iet cauri pilsētai, tas arī ir Valkas/ Valgas nozīmīgākais apskates objekts!
Kopš 2007.gada 21.decembra, pēc tam, kad Latvija un Igaunija pievienojās Šengenas zonai, pilsēta atkal ir "vienota": nav robežkontroles, pilsētā darbojas Latvijas un Igaunijas kaimiņattiecību programma, lai gan katrai no abām daļām ir savas pārvaldes struktūras.
Interesanti zināt! Mūsdienās daudzi valcēnieši strādā Igaunijā, un vienīgā abu pilsēta slimnīca joprojām atrodas Igaunijas pusē. Valga ir starptautisks dzelzceļa satiksmes centrs! Tā kā Valkā nav dzelzceļa stacijas, pienākošie pasažieru vilcieni no Latvijas ienāk Valgā, kur atrodas to galastacija.

Dosimies pastaigā pa Valkas/ Valgas vēsturisko centru. Izstaigāsim Valku un tās centrālās ielas, kas izskatās diezgan koptas un ārēji nekādā ziņā nav sliktākas par igauņu kaimiņieni.
Apmeklēsim Valkas-Lugažu Evaņģēliski luterisko baznīcu, kuras nosaukums vēsturiskajos avotos pirmo reizi sastopams 1477.gadā. Baznīca tika atjaunota 1729. un 1755.gadā uzcelta nodegušās baznīcas vietā. Tā uzcelta bazilikas stilā, un tajā ir vērojamas gotikas, klasicisma un baroka, kā arī nacionālā romantisma stilu iezīmes. Mūsdienās baznīca pilda ne tikai dievnama pienākumus, bet tās tornis kalpo kā arī pilsētas skatu tornis. Apmēram no 7 stāvu ēkas augstuma aplūkosim brīnišķīgu skatu gan uz Valku Latvijā, gan uz Valgu Igaunijā.
Tad dodamies uz Latvijas un Igaunijas valsts robežu, vietu, kur jums būs unikāla iespēja, atrodoties pilsētas centrā, vienlaikus atrasties divās valstīs - stāvēt ar vienu kāju Latvijā, bet ar otru Igaunijā, vienā rokā turēt saldējumu "saldējums", bet citā saldējumu "jäätis". Un pavērojiet, kurā rokā saldējums izkusīs ātrāk - Latvijas ziemeļos vai Igaunijas dienvidos. Ieklausieties, kādā valodā, latviešu vai igauņu, kurkst vardes Varžupītē, pavērojiet, kādā virzienā tek Pedeles upe - upe, kas nepārtraukti šķērso robežu. Un nofotografējieties atmiņai pie robežstaba ar Eiropas Savienības zīmi "sākas Latvija" un "sākas Igaunija"!
Pēc tam dosimies uz Igaunijas pilsētas Valgas centrālo laukumu, kas atrodas pilsētas vēsturiskajā sirdī un apvieno pilsētas abas puses - Valku un Valgu - vienotā veselumā. Laukumā pilsētniekiem tiek piedāvātas daudzas atpūtas un aktivitāšu iespējas. Šeit varat spēlēt ielu basketbolu un galda tenisu. Īpaši populāri ir oriģinālie soliņi un krāsains bērnu rotaļu laukums.
Netālu no centrālā laukuma redzēsim Valgas vecāko ēku - bijušo valsts iestāžu novada namu un Sv. Jāņa luterāņu baznīcu. Baznīca tika uzcelta 1816.gadā saskaņā ar arhitekta K. Hāberlanda projektu, un tā ir vienīgā ovālā baznīca Igaunijā. Šeit ir saglabājušās reti sastopamas ērģeles to sākotnējā formā un tās ir vienīgais Igaunijā saglabājies Frīdriha Ladegasta būvētais mūzikas instruments.
Tālāk redzēsim 1865.gadā uzcelto rātsnamu. Tā ir vienstāva ēka ar stāvu jumtu, mansarda logiem un tornīti. Rātsnams ir viens no visspilgtākajiem eklektiskās koka arhitektūras piemēriem Igaunijā. Un aplūkosim rātsnama rajonu, kas ir vecākā apdzīvotā vieta pilsētā.

Brīvais laiks

Vakarpusē izbraucam uz Rīgu

Pa ceļam kafijas pauze

Vēlu vakarā atgriežamies Rīgā

 

Ceļojuma cenā iekļauts:
* viena vieta tūrisma klases autobusā
* grupas vadītāja - gida pakalpojumi

Ceļojuma cenā nav iekļauts:
* veselības apdrošināšana
* ēdināšana
* ieejas biļetes:

Ekskursija uzņēmumā SIA "Siera ražotne" - apmeklētājam 1.00 EUR

Ekskursija pa Smiltenes muižas kompleksu un cienasts, degustācija - apmeklētājam 4.00 EUR

Valkas-Lugažu Evaņģēliski luteriskā baznīca - apmeklējums par ziedojumu

 

Svarīgi! Līdzi jābūt pasei vai ID kartei!

 

 

Rauna Smiltene Valka-Valga